Switch zarządzalny 10 portów, 10 Gigabit Ethernet, PoE+

PGM-1002-10GSFP

Zarządzalny switch przemysłowy, 10 portów, 8*10/100/1000Tx + 2*10GB SFP+, 8*IEEE 802.3at (PoE+) 30W/port

Prześlij zapytanie

Dane Techniczne

Rodzaj switcha
Zarządzalny
Liczba portów
10
Prędkość transmisji
10 Gb
Port światłowodowy
SFP
Typ światłowodu
Funkcja PoE
PoE+
Typ Modułu SFP
Odległość max.
km
Budżet mocy PoE
Obsługa ramek Jumbo
Temparatura pracy
Wymiary
Zasilanie
Zgodność i certyfikacja
240W
tak
-40 do 60 °C
54 x 142 x 99 mm (Szer. x Wys. x Głęb.)
48-55 V DC, redundantne
CE, UL

Dalsze informacje o produkcie

Wymiary [mm(inch)]

COMPARTA PGM-1002-10GSFP to 10-portowy gigabitowy zarządzany switch Ethernet posiadający 8 portów Ethernet 10/100/1000 Base-T(X) PoE zgodne z IEEE 802.3 af/at oraz 2 gniazda do transceiverów światłowodowych SFP 1G/10GbE. PGM-1002-10GSFP to w pełni zarządzalny switch Ethernet warstwy 2, z redundancją zasilania. PGM-1002-10GSFP obsługuje standardową funkcję redundancji sieci wg protokołu ITU-T G.8032 ERPS v2 (Ethernet Ring Protection Switch), zapewniającą czas przywracania sieci <50ms, dzięki temu może współpracować w ringu ze switchami innych firm.


PGM-1002-10GSFP zapewnia kompleksowe funkcje bezpieczeństwa i zarządzania siecią poprzez obsługę wielu kont użytkowników, IGMP, GVRP, VLAN, QoS, SNMP, RADIUS, TACACS+, agregacji (statycznej, LACP), SSH, SSL, IP source Guard w celu stworzenia dobrze zabezpieczonego środowiska sieciowego. W celu oszczędzania energii, zapewnienia priorytetu wybranym urządzeniom PD i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sieci, PGM-1002-10GSFP obsługuje również harmonogramy PoE i funkcję ograniczania mocy wyjściowej PoE, aby dowolnie ustawić czas zasilania PoE.


PGM-1002-10GSFP jako przemysłowy switch Ethernet został zaprojektowany tak, aby wytrzymać trudne a nawet ekstremalne warunki środowiskowe. Dzięki konstrukcji bez wentylatora PGM-1002-10GSFP nadaje się do stosowania w skrajnych temperaturach od -40oC do 75oC, co czyni go najlepszym
wyborem w różnych zastosowaniach przemysłowych.

Najważniejsze cechy:
 • PoE ping alarm do automatycznego resetu odbiorników PoE
 • Wiele kont użytkowników – zwiększone bezpieczeństwo
 • Konfiguracja przez: http, https, CLI Command, Telnet, SNMP, SSH
 • Redundancja sieci: G.8032 ERPS v2/ STP/ RSTP/ MSTP
 • Ścieżki statyczne dla routingu
 • Wsparcie protokołów uwierzytelnienia RADIUS, TACACS+
 • Wsparcie kontoli pasma: QoS, LACP
 • Wsparcie dla: VLAN, SNMP v1/v2c/v3, ACL, IP Source Guard dla większego bezpieczeństwa sieci

FAQ

Znaczenie diod na obudowie switcha

Zapytaj o ten produkt

Ups! Coś poszło nie tak.

10-Port 10 Gigabit Ethernet Managed Switch, PoE+

PGM-1002-10GSFP

10-Port Industrial Managed Switch, 8*10/100/1000Tx + 2*10GB SFP+, 8*IEEE 802.3at (PoE+) 30W/port

Submit an inquiry

Technical Data

Switch type
Managed
Number of ports
10
Transmission speed
10 Gb
Fiber ports
SFP
Fiber type
PoE function
PoE+
SFP Module Type
Distance max.
km
Max PoE Power Budget
Jumbo Frame
Operating Temperature
Dimensions
Supply voltage
Conformity and Certification
240W
yes
-40 do 60 °C
54 x 142 x 99 mm (B x H x D)
48-55 V DC, redundant
CE, UL

Further product informations

Dimensions [mm (inch)]

COMPARTA PGM-1002-10GSFP Series is a 10-port managed PoE Gigabit Ethernet switch, which provides 8*10/100/1000 Base-T(X) with IEEE 802.3 af/at PoE compliant and 2*1G/10GbE Fiber Slot. PGM-1002-10GSFP Series are full manageable Layer-2 Ethernet switch series. PGM-1002-10GSFP Series offers standardized network redundancy ITU-T G.8032 ERPS v2 (Ethernet Ring Protection Switch) protocol, providing <50ms recovery time to the network, to give user the chance to choose your Ethernet switch but not tied up with particular brand’s product.


PGM-1002-10GSFP Series provides comprehensive network security and management capability by supporting Multiusers account, IGMP, GVRP, VLAN, QoS, SNMP, RADIUS, TACACS+, Aggregation(Static, LACP), SSH, SSL, IP source guard to create a highly-secured network environment. For power saving purpose, assuring PD priority and enhancing security level of the network, PGM-1002-10GSFP Series also supports PoE scheduling and PoE output limit function to set up PoE output duration and watt at will.


PGM-1002-10GSFP Series as an industrial Ethernet switch product line, is designed to withstand harsh and extreme environment conditions. With fan less design, PGM-1002-10GSFP still manage to be applied in extremely polarized temperature, from -40°C to 75°C, making it the best choice in various industrial applications.

Key features:
 • Multiusers account for security
 • Configuration: http, https, CLI Command, Telnet, SNMP, SSH
 • Network redundancy support: G.8032 ERPS v2/ STP/RSTP/ MSTP
 • Supports IP routes for routing function
 • Supports RADIUS, TACACS+ authentication protocol
 • Supports QoS, LACP bandwidth control
 • Supports VLAN, SNMP v1/v2c/v3, ACL, IP source guard for Ethernet security

FAQ

Meaning of LED indicators

Fill in the form to submit an inquiry

Ups! Coś poszło nie tak.

10 Gigabit Ethernet Switch, Managed, 10 Port, PoE+

PGM-1002-10GSFP

Industrieller Managed Switch, 10 ports, 8*10/100/1000Tx + 2*10GB SFP+, 8*IEEE 802.3at (PoE+) 30W/port

Produktanfrage schicken

Technische Daten

Switch-Art
Managed
Anzahl Ports
10
Übertragungsgeschwindigkeit
10 Gb
LWL-Ports
SFP
LWL-Art
Funktion PoE
PoE+
Typ Modułu SFP
Entfernung max.
km
Max PoE Power Budget
Jumbo Frame
Betriebstemperatur
Abmessungen
Betriebsspannung
Konformität und Zertifizierung
240W
ja
-40 do 60 °C
54 x 142 x 99 mm (B x H x T)
48-55 V DC, redundant
CE, UL

Weitere Produktinformation

Abmessungen [mm (inch)]

COMPARTA PGM-1002-10GSFP ist ein 10-Port Gigabit Managed Ethernet Switchmit 8 Ethernet 10/100/1000 Base-T (X) Ports mit PoE+ Funktion und 2 Anschlüssefür SFP 100/1000 Stecktransceiver. PGM-1002-10GSFP ist ein managed Layer-2Ethernet-Switch mit der redundanten Spannungsversorgung.

PGM-1002-10GSFP unterstützt die Netzwerkredundanz gemäß ITU-T G.8032 ERPSv2 (Ethernet Ring Protection Switch) Protokoll, der ermöglicht kurze Umbauzeit desNetzwerks im Falle der Störung, sogar <50 ms. Standard macht dieZusammenarbeit mit Switches anderen Hersteller möglich.

PGM-1002-10GSFP bietet umfassende Netzwerksicherheits- und Management-funktionendurch Unterstützung mehrerer Benutzerkonten, IGMP, GVRP, VLAN, QoS, SNMP,RADIUS, TACACS+, Aggregation (statisch, LACP), SSH, SSL, IP Source Guard, umeine gut gesicherte Netzwerkumgebung zu schaffen.

Außerdem unterstützt der Switch PoE-Ping-Alarmfunktion, dank welcherkann der Benutzer das PoE versorgte Gerät fern neu zu starten, wenn es eineFehlerzustand hat. Zur Energieeinsparung, zur Gewährleistung der PD-Prioritätund zur Verbesserung des Sicherheitsniveaus des Netzwerks unterstützt die PGM-1002-10GSFP auch die PoE-Zeitplanung und PoE-Leistungbegrenzungsfunktion, um die PoE-Versorgunsdauerund Leistung nach Wunsch einzustellen.

PGM-1002-10GSFP als industrieller Ethernet-Switch wurde entwickelt, um in rauenund sogar extremen Umgebungsbedingungen arbeiten zu können.

Trotz seines lüfterlosen Designs ist das PGM-1002-10GSFP für den Einsatzbei extremen Temperaturen von -40 °C bis 75 °C bestens geeignet, was macht ihnden besten Wahl für industrielle Anwendungen.

FAQ

LED Bedeutung

Ihre Produktanfrage

Ups! Coś poszło nie tak.