Switch zarządzalny 8 portów, Gigabit Ethernet, PoE+

PGM-0804-SFP

Zarządzalny switch przemysłowy, 8 portów, 4*10/100/1000Tx + 4*100/1000Fx SFP, 4*IEEE 802.3at (PoE+) 30W/port

Prześlij zapytanie

Dane Techniczne

Rodzaj switcha
Zarządzalny
Liczba portów
8
Prędkość transmisji
1 Gb
Port światłowodowy
SFP
Typ światłowodu
Funkcja PoE
PoE+
Typ Modułu SFP
Odległość max.
km
Budżet mocy PoE
Obsługa ramek Jumbo
Temparatura pracy
Wymiary
Zasilanie
Zgodność i certyfikacja
120W
tak
-10 do 65 °C / -40 do 75 °C (-T)
54 x 142 x 99 mm (Szer. x Wys. x Głęb.)
48-55 V DC, redundantne
CE, UL

Dalsze informacje o produkcie

Wymiary [mm(inch)]

COMPARTA PGM-0804-SFP to 8-portowy gigabitowy zarządzany switch Ethernet posiadający 4 porty Ethernet 10/100/1000 Base-T(X) PoE zgodne z IEEE 802.3 af/at oraz 4 gniazda do transceiverów światłowodowych SFP 100/1000. PGM-0804-SFP to w pełni zarządzalny switch Ethernet warstwy 2, z redundancją zasilania. PGM-0804-SFP obsługuje standardową funkcję redundancji sieci wg protokołu ITU-T G.8032 ERPS v2 (Ethernet Ring Protection Switch), zapewniającą czas przywracania sieci <50ms, dzięki temu może współpracować w ringu ze switchami innych firm.


PGM-0804-SFP zapewnia kompleksowe funkcje bezpieczeństwa i zarządzania siecią poprzez obsługę wielu kont użytkowników, IGMP, GVRP, VLAN, QoS, SNMP, RADIUS, TACACS+, agregacji (statycznej, LACP), SSH, SSL, IP source Guard w celu stworzenia dobrze zabezpieczonego środowiska sieciowego. W celu oszczędzania energii, zapewnienia priorytetu wybranym urządzeniom PD i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sieci, PGM-0804-SFP obsługuje również harmonogramy PoE i funkcję ograniczania mocy wyjściowej PoE, aby dowolnie ustawić czas zasilania PoE.


PGM-0804-SFP jako przemysłowy switch Ethernet został zaprojektowany tak, aby wytrzymać trudne a nawet ekstremalne warunki środowiskowe. Dzięki konstrukcji bez wentylatora PGM-0804-SFP nadaje się do stosowania w skrajnych temperaturach od -40oC do 75oC, co czyni go najlepszym wyborem w różnych zastosowaniach przemysłowych.

Najważniejsze cechy:
 • PoE ping alarm do automatycznego resetu odbiorników PoE
 • Wiele kont użytkowników – zwiększone bezpieczeństwo
 • Konfiguracja przez: http, https, CLI Command, Telnet, SNMP, SSH
 • Redundancja sieci: G.8032 ERPS v2/ STP/ RSTP/ MSTP
 • Ścieżki statyczne dla routingu
 • Wsparcie protokołów uwierzytelnienia RADIUS, TACACS+
 • Wsparcie kontoli pasma: QoS, LACP
 • Wsparcie dla: VLAN, SNMP v1/v2c/v3, ACL, IP Source Guard dla większego bezpieczeństwa sieci

FAQ

Znaczenie diod na obudowie switcha

Zapytaj o ten produkt

Ups! Coś poszło nie tak.

8-Port Gigabit Ethernet Managed Switch, PoE+

PGM-0804-SFP

8-Port Industrial Managed Switch, 4*10/100/1000Tx + 4*100/1000Fx SFP, 4*IEEE 802.3at (PoE+) 30W/port

Submit an inquiry

Technical Data

Switch type
Managed
Number of ports
8
Transmission speed
1 Gb
Fiber ports
SFP
Fiber type
PoE function
PoE+
SFP Module Type
Distance max.
km
Max PoE Power Budget
Jumbo Frame
Operating Temperature
Dimensions
Supply voltage
Conformity and Certification
120W
yes
-10 to 65 °C / -40 to 75 °C (-T)
54 x 142 x 99 mm (B x H x D)
48-55 V DC, redundant
CE, UL

Further product informations

Dimensions [mm (inch)]

COMPARTA PGM-0804-SFP Series is a 8-port managed PoE Gigabit Ethernet switch, which provides 4*10/100/1000 Base-T(X) with IEEE 802.3 af/at PoE compliant and 4*100/1000 Fiber Slot. PGM-0804-SFP Series are full manageable Layer-2 Ethernet switch series. PGM-0804-SFP Series offers standardized network redundancy ITU-T G.8032 ERPS v2 (Ethernet Ring Protection Switch) protocol, providing <50ms recovery time to the network, to give user the chance to choose your Ethernet switch but not tied up with particular brand’s product.


PGM-0804-SFP Series provides comprehensive network security and management capability by supporting Multiusers account, IGMP, GVRP, VLAN, QoS, SNMP, RADIUS, TACACS+, Aggregation(Static, LACP), SSH, SSL, IP source guard to create a highly-secured network environment. For power saving purpose, assuring PD priority and enhancing security level of the network, PGM-0804-SFP Series also supports PoE scheduling and PoE output limit function to set up PoE output duration and watt at will.


PGM-0804-SFP Series as an industrial Ethernet switch product line, is designed to withstand harsh and extreme environment conditions. With fan less design, PGM-0804-SFP still manage to be applied in extremely polarized temperature, from -40°C to 75°C, making it the best choice in various industrial applications.

Key features:
 • Multiusers account for security
 • Configuration: http, https, CLI Command, Telnet, SNMP, SSH
 • Network redundancy support: G.8032 ERPS v2/ STP/RSTP/ MSTP
 • Supports IP routes for routing function
 • Supports RADIUS, TACACS+ authentication protocol
 • Supports QoS, LACP bandwidth control
 • Supports VLAN, SNMP v1/v2c/v3, ACL, IP source guard for Ethernet security

FAQ

Meaning of LED indicators

Fill in the form to submit an inquiry

Ups! Coś poszło nie tak.

Gigabit Ethernet Switch, Managed, 8 Port, PoE+

PGM-0804-SFP

Industrieller Managed Switch, 4*10/100/1000Tx + 4*100/1000Fx SFP, 4*IEEE 802.3at (PoE+) 30W/port

Produktanfrage schicken

Technische Daten

Switch-Art
Managed
Anzahl Ports
8
Übertragungsgeschwindigkeit
1 Gb
LWL-Ports
SFP
LWL-Art
Funktion PoE
PoE+
Typ Modułu SFP
Entfernung max.
km
Max PoE Power Budget
Jumbo Frame
Betriebstemperatur
Abmessungen
Betriebsspannung
Konformität und Zertifizierung
120W
ja
-10 bis 65 °C / -40 bis 75 °C (-T)
54 x 142 x 99 mm (B x H x T)
48-55 V DC, redundant
CE, UL

Weitere Produktinformation

Abmessungen [mm (inch)]

COMPARTA PGM-0804-SFP ist ein 8-Port Gigabit Managed Ethernet Switchmit 4 Ethernet 10/100/1000 Base-T (X) Ports mit PoE+ Funktion und 4 Anschlüssefür SFP 100/1000 Stecktransceiver. PGM-0804-SFP ist ein managed Layer-2Ethernet-Switch mit der redundanten Spannungsversorgung.

PGM-0804-SFP unterstützt die Netzwerkredundanz gemäß ITU-T G.8032 ERPSv2 (Ethernet Ring Protection Switch) Protokoll, der ermöglicht kurze Umbauzeit desNetzwerks im Falle der Störung, sogar <50 ms. Standard macht dieZusammenarbeit mit Switches anderen Hersteller möglich.

PGM-0804-SFP bietet umfassende Netzwerksicherheits- und Management-funktionendurch Unterstützung mehrerer Benutzerkonten, IGMP, GVRP, VLAN, QoS, SNMP,RADIUS, TACACS+, Aggregation (statisch, LACP), SSH, SSL, IP Source Guard, umeine gut gesicherte Netzwerkumgebung zu schaffen.

Außerdem unterstützt der Switch PoE-Ping-Alarmfunktion, dank welcherkann der Benutzer das PoE versorgte Gerät fern neu zu starten, wenn es eineFehlerzustand hat. Zur Energieeinsparung, zur Gewährleistung der PD-Prioritätund zur Verbesserung des Sicherheitsniveaus des Netzwerks unterstützt die PGM-0804-SFP auch die PoE-Zeitplanung und PoE-Leistungbegrenzungsfunktion, um die PoE-Versorgunsdauerund Leistung nach Wunsch einzustellen.

PGM-0804-SFP als industrieller Ethernet-Switch wurde entwickelt, um in rauenund sogar extremen Umgebungsbedingungen arbeiten zu können.

Trotz seines lüfterlosen Designs ist das PGM-0804-SFP für den Einsatzbei extremen Temperaturen von -40 °C bis 75 °C bestens geeignet, was macht ihnden besten Wahl für industrielle Anwendungen.

FAQ

LED Bedeutung

Ihre Produktanfrage

Ups! Coś poszło nie tak.