Switch zarządzalny 8 portów, Gigabit Ethernet

EGM-0800

Zarządzalny switch przemysłowy, 8 portów, 8*10/100/1000Tx

Prześlij zapytanie

Dane Techniczne

Rodzaj switcha
Zarządzalny
Liczba portów
8
Prędkość transmisji
1 Gb
Port światłowodowy
none
Typ światłowodu
Funkcja PoE
none PoE
Typ Modułu SFP
Odległość max.
km
Obsługa ramek Jumbo
Temparatura pracy
Wymiary
Zasilanie
Zgodność i certyfikacja
tak
-10 do 65 °C / -40 do 75 °C (-T)
54 x 142 x 99 mm (Szer. x Wys. x Głęb.)
12-48 V DC, redundantne
CE, UL

Dalsze informacje o produkcie

Wymiary [mm (inch)]

COMPARTA EGM-0800 to 8-portowy gigabitowy zarządzany switch Ethernet posiadający 8 portów Ethernet 10/100/1000 Base-T(X). EGM-0800 to w pełni zarządzalny switch Ethernet warstwy 2, z redundancją zasilania. EGM-0800 obsługuje standardową funkcję redundancji sieci wg protokołu ITU-T G.8032 ERPS v2 (Ethernet Ring Protection Switch), zapewniającą czas przywracania sieci <50ms, dzięki temu może współpracować w ringu ze switchami innych firm.


EGM-0800 zapewnia kompleksowe funkcje bezpieczeństwa i zarządzania siecią poprzez obsługę wielu kont użytkowników, IGMP, GVRP, VLAN,
QoS, SNMP, RADIUS, TACACS+, agregacji (statycznej, LACP), SSH, SSL, IP source Guard w celu stworzenia dobrze zabezpieczonego środowiska
sieciowego.


EGM-0800 jako przemysłowy switch Ethernet został zaprojektowany tak, aby wytrzymać trudne a nawet ekstremalne warunki środowiskowe.
Dzięki konstrukcji bez wentylatora EGM-0800 nadaje się do stosowania w skrajnych temperaturach od -40oC do 75oC, co czyni go najlepszym
wyborem w różnych zastosowaniach przemysłowych.

Najważniejsze cechy:
 • Wiele kont użytkowników – zwiększone bezpieczeństwo
 • Konfiguracja przez: http, https, CLI Command, Telnet, SNMP, SSH
 • Redundancja sieci: G.8032 ERPS v2/ STP/ RSTP/ MSTP
 • Ścieżki statyczne dla routingu
 • Wsparcie protokołów uwierzytelnienia RADIUS, TACACS+
 • Wsparcie kontoli pasma: QoS, LACP
 • Wsparcie dla: VLAN, SNMP v1/v2c/v3, ACL, IP Source Guard dla większego bezpieczeństwa sieci

FAQ

Znaczenie diod na obudowie switcha

Zapytaj o ten produkt

Ups! Coś poszło nie tak.

8-Port Gigabit Ethernet Managed Switch

EGM-0800

8-Port Industrial Managed Switch, 8*10/100/1000Tx

Submit an inquiry

Technical Data

Switch type
Managed
Number of ports
8
Transmission speed
1 Gb
Fiber ports
none
Fiber type
PoE function
none PoE
SFP Module Type
Distance max.
km
Jumbo Frame
Operating Temperature
Dimensions
Supply voltage
Conformity and Certification
yes
-10 to 65 °C / -40 to 75 °C (-T)
54 x 142 x 99 mm (B x H x D)
12-48 V DC, redundant
CE, UL

Further product informations

Dimensions [mm (inch)]

COMPARTA EGM-0800 Series are 8-port managed Fast Ethernet switch, which provides 8*10/100/1000 Base-T(X) copper ports. EGM-0800 Series are full manageable Layer-2 Ethernet switch series. EGM-0800 Series offers standardized network redundancy ITU-T G.8032 ERPS v2 (Ethernet Ring Protection Switch) protocol, providing <50ms recovery time to the network, to give user the chance to choose your Ethernet switch but not tied up with particular brand’s product.


EGM-0800 Series provides comprehensive network security and management capability by supporting Multiusers account, IGMP, GVRP, VLAN,
QoS, SNMP, RADIUS, TACACS+, Aggregation(Static, LACP), SSH, SSL, IP source guard to create a highly-secured network environment.


EGM-0800 Series as an industrial Ethernet switch product line, is designed to withstand harsh and extreme environment conditions. With fan less
design, EGM-0802-SFP still manage to be applied in extremely polarized temperature, from -40oC to 75oC, making it the best choice in various
industrial applications.

Key features:
 • Multiusers account for security
 • Configuration: http, https, CLI Command, Telnet, SNMP, SSH
 • Network redundancy support: G.8032 ERPS v2/ STP/RSTP/ MSTP
 • Supports IP routes for routing function
 • Supports RADIUS, TACACS+ authentication protocol
 • Supports QoS, LACP bandwidth control
 • Supports VLAN, SNMP v1/v2c/v3, ACL, IP source guard for Ethernet security

FAQ

Meaning of LED indicators

Fill in the form to submit an inquiry

Ups! Coś poszło nie tak.

Gigabit Ethernet Switch, Managed, 8 Port

EGM-0800

Industrieller Managed Switch, 8 ports, 8*10/100/1000Tx

Produktanfrage schicken

Technische Daten

Switch-Art
Managed
Anzahl Ports
8
Übertragungsgeschwindigkeit
1 Gb
LWL-Ports
none
LWL-Art
Funktion PoE
none PoE
Typ Modułu SFP
Entfernung max.
km
Jumbo Frame
Betriebstemperatur
Abmessungen
Betriebsspannung
Konformität und Zertifizierung
ja
-10 bis 65 °C / -40 bis 75 °C (-T)
54 x 142 x 99 mm (B x H x T)
12-48 V DC, redundant
CE, UL

Weitere Produktinformation

 

Abmessungen [mm (inch)]

COMPARTA EGM-0800 ist ein 8-Port Gigabit Managed Ethernet Switchmit 8 Ethernet 10/100/1000 Base-T (X) Ports. Der EGM-0800 ist ein managed Layer-2 Ethernet-Switch mit der redundanten Spannungsversorgung.

EGM-0800 unterstützt die Netzwerkredundanz gemäß ITU-T G.8032 ERPSv2 (Ethernet Ring Protection Switch) Protokoll, der ermöglicht kurze Umbauzeit desNetzwerks im Falle der Störung, sogar <50 ms. Standard macht dieZusammenarbeit mit Switches anderen Hersteller möglich.

EGM-0800 bietet umfassende Netzwerksicherheits- und Management-funktionendurch Unterstützung mehrerer Benutzerkonten, IGMP, GVRP, VLAN, QoS, SNMP,RADIUS, TACACS+, Aggregation (statisch, LACP), SSH, SSL, IP Source Guard, umeine gut gesicherte Netzwerkumgebung zu schaffen.

EGM-0800 als industrieller Ethernet-Switch wurde entwickelt, um in rauenund sogar extremen Umgebungsbedingungen arbeiten zu können.

Trotz seines lüfterlosen Designs ist das EGM-0800 für den Einsatzbei extremen Temperaturen von -40 °C bis 75 °C bestens geeignet, was macht ihnden besten Wahl für industrielle Anwendungen.

FAQ

LED Bedeutung

Ihre Produktanfrage

Ups! Coś poszło nie tak.