Switch niezarządzalny 5 portów, Gigabit Ethernet, PoE++(bt)

CBGU-0501-SFP

Niezarządzalny switch przemysłowy, 5 portów, 4*10/100/1000Tx + 1*100/1000Fx SFP, 4*IEEE 802.3bt (PoE++) 90W/port

Prześlij zapytanie

Dane Techniczne

Rodzaj switcha
Niezarządzalny
Liczba portów
5
Prędkość transmisji
1 Gb
Port światłowodowy
SFP
Typ światłowodu
Funkcja PoE
PoE++ (bt)
Typ Modułu SFP
Odległość max.
km
Budżet mocy PoE
Obsługa ramek Jumbo
Temparatura pracy
Wymiary
Zasilanie
Zgodność i certyfikacja
240W przy 48-55VDC
tak
-10 do 65 °C / -40 do 75 °C (-T)
65 x 110 x 90 mm (Szer. x Wys. x Głęb.)
48-55 V DC, redundantne
CE, UL

Dalsze informacje o produkcie

Wymiary [mm (inch)]

FAQ

Znaczenie diod na obudowie switcha
Znaczenie diod przy portach PoE

Diody LED przy portach PoE informują czy dana akcja zakończyła się czy nadal trwa. Kiedy switch jest w trakcie wykonywania akcji sygnalizuje to dwukolorowy status diody LED. Natomiast o zakończeniu akcji informuje migająca dioda w cyklu 5-sekundowym.

Przekroczenie budżetu mocy  
Kiedy całkowity budżet mocy PoE zostanie wykorzystany, port PoE z najniższym priorytetem zostanie wyłączony. Dioda LED przy wyłączonym porcie będzie migać cyklicznie jak poniżej, dopóki zakres budżetu mocy będzie przekraczany:

Gdy budżet mocy nie będzie przekraczany port PoE będzie działał jak poniżej, dopóki wskaźnik akcji nie zostanie resetowany ręcznie:

Prąd przetężeniowy  
Kiedy limit natężenia dla danego urządzenia zostanie przekroczony, funkcja PoE zostanie wyłączona. Diody LED będą migały cyklicznie jak przedstawiono poniżej, dopóki natężenie nie osiągnie wartości bezpiecznej:


Gdy natężenie prądu będzie mieściło się w limicie, port PoE będzie działał jak poniżej, dopóki wskaźnik akcji nie zostanie resetowany ręcznie:

Zwarcie  
Kiedy port PoE zasilający urządzenie natrafi na zwarcie, dioda LED zacznie zachowywać się jak poniżej, dopóki problem nie zostanie rozwiązany:


Po rozwiązaniu problemu, port PoE będzie działał jak poniżej, dopóki wskaźnik akcji nie zostanie resetowany ręcznie:

Podwójny błąd urządzeń zasilanych
Kiedy wystąpi błąd Dual PD, działanie portu zostanie zredukowanie do zalialnia urządzenia końcowego. Dioda LED zacznie zachowywać się jak poniżej, dopóki problem nie zostanie rozwiązany:

Po rozwiązaniu problemu, port PoE będzie działał jak poniżej, dopóki wskaźnik akcji nie zostanie resetowany ręcznie:

Uwagi:
1. System automatycznie ponowi próbę odnowy zasilania co 20 sekundach od chwili sygnalizacji błędu.  
2. W celu zresetowania ostrzeżeń przy portach PoE należy powtórnie podłączyć urządzenie do danego portu lub ponownie uruchomić funkcje PoE przy pomocy DIP Switch

Co to jest Dual PD?

Dual PD jest to urządzenie końcowe (zasilane przez switch), które posiada dwie funkcje w jednym fizycznym porcie. Podłączenie z portem PoE BT pozwala na obsługę dwóch elementów urządzenia końcowego, na przykład kontrolowanie układu scalonego i jego wewnętrznej nagrzewnicy. Jest to możliwe dzięki specjalnie zaprojektowanemu obwodowi.

Zapytaj o ten produkt

Ups! Coś poszło nie tak.

5-Port Gigabit Ethernet Managed Switch, PoE++

CBGU-0501-SFP

5-Port Industrial Managed Switch, 4*10/100/1000Tx + 1*100/1000Fx SFP, 4*IEEE 802.3bt (PoE++) 90W/port

Submit an inquiry

Technical Data

Switch type
Unmanaged
Number of ports
5
Transmission speed
1 Gb
Fiber ports
SFP
Fiber type
SFP
PoE function
PoE++ (bt)
SFP Module Type
Distance max.
km
Max PoE Power Budget
Jumbo Frame
Operating Temperature
Dimensions
Supply voltage
Conformity and Certification
240W@48-55VDC
yes
-10 to 65 °C / -40 to 75 °C (-T)
65 x 110 x 90 mm (B x H x D)
48-55 V DC, redundant
CE, UL

Further product informations

Dimensions [mm (inch)]

FAQ

Meaning of LED indicators
Meaning of PoE LED indicators

The LED light indicators on the PoE copper port can help the user know if an event once occurs or is happening. When the event is happening, user can verify the event from the Dual-color LED status. If the port has recovered from an event, user can verify the event from the blinking frequency of the PoE LED(5 seconds as a cycle).

Power Budget Exceeded Event
When the total PoE budget is overload (>100%), the PoE port of the lowest priority PoE port will be shutdown. The PoE LED of the port will act cyclically as below until the port is recovered from the event:

After the PoE port is recovered from the PoE budget overload event, the PoE LED of the will act cyclically as below until the event indicator is clear manually:

PoE Port Over Current Event (PoE Port Overload Event)
When the current limit of the specific PoE port is exceeded, the PoE power will be shutdown.The PoE LED of the port will act cyclically as below until the port is recovered from the event:

After the PoE port is recovered from the PoE Port Over Current event, the PoE LED of the port will act cyclically as below until the event indicator is clear manually:

Cable Short Event
When the working PD encounters a cable short event, the PoE Port LED will act cyclically as below until the port is recovered from the event:

After the PoE port is recovered from the Cable Short event, the PoE LED of the port will act cyclically as below until the event indicator is clear manually:

Dual PD Fail Event
When one channel of the connected dual PD is failed, the failed channel will be shut down and the active channel will still supply PoE to the connected PD. The PoE Port LED will act cyclically as below until the port is recovered from the event:

After the PoE port is recovered from the Dual PD Fail event, the PoE LED of the port will act cyclically as below until the event indicator is clear manually:

Notice:
1. The system will automatically retry to recover from the event failure every 20 seconds.
2. To clear the warning PoE Indicator of the recovered port, please re-plug the port cable or reopen the PoE function of the port via DIP Switch(>=2sec).

What is Dual PD?

Dual-Signature PD is a Powered Device with "2 chips" in 1 physical PD. To be more specific, one cable from our BT switch connects to 1 PD (camera), but within the camera there is a circuit design that allows 2 actual PD (monitoring chip and internal heater chip, for example) to be powered up by this 1 cable.

Fill in the form to submit an inquiry

Ups! Coś poszło nie tak.

Gigabit Ethernet Switch, Managed, 5 Port, PoE++

CBGU-0501-SFP

Industrieller Managed Switch, 5 ports, 4*10/100/1000Tx + 1*100/1000Fx SFP, 4*IEEE 802.3bt (PoE++) 90W/port

Produktanfrage schicken

Technische Daten

Switch-Art
Unmanaged
Anzahl Ports
5
Übertragungsgeschwindigkeit
1 Gb
LWL-Ports
SFP
LWL-Art
SFP
Funktion PoE
PoE++ (bt)
Typ Modułu SFP
Entfernung max.
km
Max PoE Power Budget
Jumbo Frame
Betriebstemperatur
Abmessungen
Betriebsspannung
Konformität und Zertifizierung
240W@48-55VDC
ja
-10 bis 65 °C / -40 bis 75 °C (-T)
65 x 110 x 90 mm (B x H x T)
48-55 V DC, redundant
CE, UL

Weitere Produktinformation

Abmessungen [mm (inch)]

FAQ

LED Bedeutung
Meaning of PoE LED indicators

The LED light indicators on the PoE copper port can help the user know if an event once occurs or is happening. When the event is happening, user can verify the event from the Dual-color LED status. If the port has recovered from an event, user can verify the event from the blinking frequency of the PoE LED(5 seconds as a cycle).

Power Budget Exceeded Event
When the total PoE budget is overload (>100%), the PoE port of the lowest priority PoE port will be shutdown. The PoE LED of the port will act cyclically as below until the port is recovered from the event:

After the PoE port is recovered from the PoE budget overload event, the PoE LED of the will act cyclically as below until the event indicator is clear manually:

PoE Port Over Current Event (PoE Port Overload Event)
When the current limit of the specific PoE port is exceeded, the PoE power will be shutdown.The PoE LED of the port will act cyclically as below until the port is recovered from the event:

After the PoE port is recovered from the PoE Port Over Current event, the PoE LED of the port will act cyclically as below until the event indicator is clear manually:

Cable Short Event
When the working PD encounters a cable short event, the PoE Port LED will act cyclically as below until the port is recovered from the event:

After the PoE port is recovered from the Cable Short event, the PoE LED of the port will act cyclically as below until the event indicator is clear manually:

Dual PD Fail Event
When one channel of the connected dual PD is failed, the failed channel will be shut down and the active channel will still supply PoE to the connected PD. The PoE Port LED will act cyclically as below until the port is recovered from the event:

After the PoE port is recovered from the Dual PD Fail event, the PoE LED of the port will act cyclically as below until the event indicator is clear manually:

Notice:
1. The system will automatically retry to recover from the event failure every 20 seconds.
2. To clear the warning PoE Indicator of the recovered port, please re-plug the port cable or reopen the PoE function of the port via DIP Switch(>=2sec).

What is Dual PD?

Dual-Signature PD is a Powered Device with "2 chips" in 1 physical PD. To be more specific, one cable from our BT switch connects to 1 PD (camera), but within the camera there is a circuit design that allows 2 actual PD (monitoring chip and internal heater chip, for example) to be powered up by this 1 cable.

Ihre Produktanfrage

Ups! Coś poszło nie tak.